EZS - Glosar

Last added phrases

EZS Glossary was last updated 19. 11. 2018.

povezovalec EU 2017/27
EN aggregator
SL povezovalec
DE Aggregator
obsežna prenova EU 2017/27
EN substantial refurbishment
SL obsežna prenova
DE erhebliche Modernisierung
učinkovito individualno ogrevanje in hlajenje EU 2017/27
EN efficient individual heating and cooling
SL učinkovito individualno ogrevanje in hlajenje
DE effiziente individuelle Wärme- und Kälteversorgung
učinkovito ogrevanje in hlajenje EU 2017/27
EN efficient heating and cooling
SL učinkovito ogrevanje in hlajenje
DE effiziente Wärme- und Kälteversorgung
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje EU 2017/27
EN efficient district heating and cooling
SL učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje
DE effiziente Fernwärme- und Fernkälteversorgung
indeks pozidanosti EU 2017/27
EN plot ratio
SL indeks pozidanosti
DE Geschossflächenzahl
naprava za mikrosoproizvodnjo EU 2017/27
EN micro-cogeneration unit
SL naprava za mikrosoproizvodnjo
DE KWK-Kleinstanlage
naprava za malo soproizvodnjo EU 2017/27
EN small-scale cogeneration unit
SL naprava za malo soproizvodnjo
DE KWK-Kleinanlage
naprava za soproizvodnjo EU 2017/27
EN cogeneration unit
SL naprava za soproizvodnjo
DE KWK-Block
razmerje med električno energijo in toploto EU 2017/27
EN power-to-heat ratio
SL razmerje med električno energijo in toploto
DE Kraft-Wärme-Verhältnis bzw. Stromkennzahl
celotni izkoristek EU 2017/27
EN overall efficiency
SL celotni izkoristek
DE Gesamtwirkungsgrad
soproizvodnja z visokim izkoristkom EU 2017/27
EN high-efficiency cogeneration
SL soproizvodnja z visokim izkoristkom
DE hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung
električna energija iz soproizvodnje EU 2017/27
EN electricity from cogeneration
SL električna energija iz soproizvodnje
DE in KWK erzeugter Strom
koristna toplota EU 2017/27
EN useful heat
SL koristna toplota
DE Nutzwärme
ekonomsko upravičeno povpraševanje EU 2017/27
EN economically justifiable demand
SL ekonomsko upravičeno povpraševanje
DE wirtschaftlich vertretbarer Bedarf
soproizvodnja EU 2017/27
EN cogeneration
SL soproizvodnja
DE Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
operater prenosnega sistema EU 2017/27
EN transmission system operator
SL operater prenosnega sistema
DE Übertragungsnetzbetreiber
inteligentni merilni sistem EU 2017/27
EN smart metering system or intelligent metering system
SL inteligentni merilni sistem
DE intelligentes Verbrauchserfassungssystem
pogodbeno zagotavljanje prihranka energije EU 2017/27
EN energy performance contracting
SL pogodbeno zagotavljanje prihranka energije
DE Energieleistungsvertrag
mala in srednja podjetja ali MSP EU 2017/27
EN small and medium-sized enterprises or SMEs
SL mala in srednja podjetja ali MSP
DE kleine und mittlere Unternehmen oder KMU