EZS - Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 12. 6. 2019.

Ex- navojni vmesnik EN 60079-0
EN Ex thread adapter
SL Ex- navojni vmesnik
Ex-komponenta EN 60079-0
EN Ex Component
SL Ex-komponenta
EPL Dc EN 60079-0
EN EPL Dc
SL EPL Dc
EPL Db EN 60079-0
EN EPL Db
SL EPL Db
EPL Da EN 60079-0
EN EPL Da
SL EPL Da
EPL Gc EN 60079-0
EN EPL Gc
SL EPL Gc
EPL Gb EN 60079-0
EN EPL Gb
SL EPL Gb
EPL Ga EN 60079-0
EN EPL Ga
SL EPL Ga
EPL Mb EN 60079-0
EN EPL Mb
SL EPL Mb
igranje whatis.com/Meš
EN gaming
SL igranje
varovana vsebina/nevarovana vsebina techtarget.com/Meš
EN gated content/ungated content
SL varovana vsebina/nevarovana vsebina
igrifikacija techtarget.com/Meš
EN gamification
SL igrifikacija
preskušanje z naključnimi podatki guru99.com/Meš
EN fuzz testing
SL preskušanje z naključnimi podatki
polno homomorfično šifriranje cs.umd.edu/Meš
EN fully homomorphic encryption, FHE
SL polno homomorfično šifriranje
enota za trgovanje businessdictionary.com/Meš
EN front office
SL enota za trgovanje
čelna aplikacija whatis.com/Meš
EN front-end application
SL čelna aplikacija
podno krmiljenje Wiki/Meš
EN floor control
SL podno krmiljenje
bliskovni pomnilnik webopedia.com/Meš
EN flash storage
SL bliskovni pomnilnik
rešitev ob prvem klicu whatis.com/Meš
EN first call resolution, FCR
SL rešitev ob prvem klicu
firmografski podatki whatis.com/Meš
EN firmographic data
SL firmografski podatki