EZS - Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 26. 4. 2018.

strežnik AAA whatis.com/Meš
EN AAA server
SL strežnik AAA
koncept 3Vs whatis.com/Meš
EN 3Vs concept
SL koncept 3Vs
zaščita "s stikalom in pol" Zor
EN breaker and-a-half protection
SL zaščita "s stikalom in pol"
aproksimativna metoda Zor
EN approximative method
SL aproksimativna metoda
vzdrževanje predvsem za zanesljivost Zor
EN reliability centred maintenance
SL vzdrževanje predvsem za zanesljivost
vremenski dogodek Zor
EN climatic event
SL vremenski dogodek
verjetnost izgube bremena IEV 692/Zor
EN loss-of-load probability
SL verjetnost izgube bremena
FR probabilité de défaillance en puissance
DE Unterbrechungswahrscheinlichkeit aufgrund von Erzeugungsdefiziten
vektor stanj Zor
EN state vector
SL vektor stanj
FR vecteur d’état
metoda "korak za korakom", koračna metoda Zor/Y
EN step-by-step method
SL metoda "korak za korakom", koračna metoda
tokovna obremenljivost elektroenergetskega kabla Zor/Y
EN power cable ampacity
SL tokovna obremenljivost elektroenergetskega kabla
preskus ujemanja porazdelitev Zor
EN goodness-of-fit tests for distributions
SL preskus ujemanja porazdelitev
teorem totalne verjetnosti Zor
EN total probability theorem
SL teorem totalne verjetnosti
število ponovitev Zor
EN number of renewals
SL število ponovitev
poenostavitev (sistema) predpostavk Zor
EN simplifying assumptions
SL poenostavitev (sistema) predpostavk
srednja meja varnosti Zor
EN mean margin of safety
SL srednja meja varnosti
srednji čas pojava Zor
EN mean occurrence time
SL srednji čas pojava
rezervna zaščita Zor
EN back-up protection
SL rezervna zaščita
projektiranje na podlagi verjetnosti Zor
EN probability based design (pbd)
SL projektiranje na podlagi verjetnosti
proces štetja Zor
EN counting process
SL proces štetja
prilagoditveni faktor zanesljivosti Zor
EN reliability adjustment factor
SL prilagoditveni faktor zanesljivosti