EZS - Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 15. 2. 2019.

ohišje EN 60079-0
EN enclosure
SL ohišje
EPL Ma EN 60079-0
EN EPL Ma
SL EPL Ma
stopnja zaščite opreme, EPL EN 60079-0
EN equipment protection level, EPL
SL stopnja zaščite opreme, EPL
oprema (za eksplozivne atmosfere) EN 60079-0
EN equipment (for explosive atmospheres)
SL oprema (za eksplozivne atmosfere)
Zalivanje z zalivno maso EN 60079-0
EN encapsulation
SL Zalivanje z zalivno maso
električna oprema EN 60079-0
EN electrical equipment
SL električna oprema
elastomer EN 60079-0, IEV 212
EN Elastomer
SL elastomer
protiprašno ohišje EN 60079-0
EN dust-protected enclosure
SL protiprašno ohišje
prahotesno ohišje EN 60079-0
EN dust-tight enclosure
SL prahotesno ohišje
večjezičnost Meš
EN cross-linguality
SL večjezičnost
večkanalsko trženje businessdictionary.com/Meš
EN cross-channel marketing
SL večkanalsko trženje
načrt kriznega upravljanja schneider-electric.com/Meš
EN crisis management plan, CMP
SL načrt kriznega upravljanja
sledenje prijavnim podatkom SVEZ/Meš
EN credential roaming
SL sledenje prijavnim podatkom
strežnik COTS Meš
EN COTS server
SL strežnik COTS
zaščita pred kopiranjem Wiki/Meš
EN copy protection
SL zaščita pred kopiranjem
konvolucijski kod Wiki/Meš
EN convolutional code
SL konvolucijski kod
s krimilnikom podprta virtualizacija omrežja Meš
EN controller-based network virtualization
SL s krimilnikom podprta virtualizacija omrežja
stalna varnost tripwire.com
EN continuous security
SL stalna varnost
stalni pojav (stalna motnja) etsi.org/Meš
EN continuous phenomena (continuous disturbance)
SL stalni pojav (stalna motnja)
aplikacijski protokol omejenih naprav coap.technology/Meš
EN constrained application protocol, CoAP
SL aplikacijski protokol omejenih naprav