EZS - Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 18. 6. 2018.

lastnovaren, nelastnovaren 60079-0
EN energy-limited, non-energy-limited
SL lastnovaren, nelastnovaren
FR puissance limitée, puissance non limitée
v hiši, doma Y
EN in a home
SL v hiši, doma
celostna zaščita podatkov, holistična zaščita podatkov Meše/Y
EN holistic data protection
SL celostna zaščita podatkov, holistična zaščita podatkov
celosten SVEZ
EN holistic
SL celosten
domače omrežje iSlovar/Meše/Y
EN home area network
SL domače omrežje
domače področje Y
EN home area
SL domače področje
v času, s časom, sčasoma SVEZ
EN in time
SL v času, s časom, sčasoma
vezalna preglednica, ožičevalna preglednica Y
EN wiring table
SL vezalna preglednica, ožičevalna preglednica
shema notranjih povezav, shema notranjega ožičenja Y
EN unit wiring diagram
SL shema notranjih povezav, shema notranjega ožičenja
topografsko prikazovanje Y
EN topographical representation
SL topografsko prikazovanje
diagram ali tabela časovnega zaporedja Y
EN time sequence chart or table
SL diagram ali tabela časovnega zaporedja
shema priključkov Y
EN terminal diagram
SL shema priključkov
enočrtno prikazovanje Y
EN single line representation
SL enočrtno prikazovanje
diagram zaporedja, preglednica zaporedja Y
EN sequence chart, sequence table
SL diagram zaporedja, preglednica zaporedja
veččrtno prikazovanje Y
EN multiline representation
SL veččrtno prikazovanje
shema o razporeditvi Y
EN location diagram
SL shema o razporeditvi
preglednica o razporeditvi Y
EN location table
SL preglednica o razporeditvi
shema zunanjih povezav, shema medvezanja Y
EN interconnection diagram
SL shema zunanjih povezav, shema medvezanja
pojasnjevalna shema, načelna shema Y
EN explanatory diagram
SL pojasnjevalna shema, načelna shema
izločeno prikaz(ovanje) Y
EN detached representation
SL izločeno prikaz(ovanje)